Agile pradedantiesiems

Agile pradedantiesiems

Agile sertifikatų, knygų, kursų podcast’ų, YouTube kanalų, internetinių svetainių resursų skiltis

Populiarūs projektų valdymo metodai

Nuoseklusis, dar žinomas kaip krioklinis metodas (angl. waterfall) yra tradicinė metodologija, kurioje užduotys ir fazės yra baigiamos iš eilės, nuosekliai, o kiekvienas projekto etapas turi būti baigtas iki kito pradžios. Projektų vadovas yra atsakingas už prioritetų nustatymą ir užduočių priskyrimą komandos nariams. Naudojant krioklinį metodą, reikalavimai ir kriterijai kokybei įvertinti turi būti aiškiai apibrėžiami projekto pradžioje.

Agile terminas apima grupę metodų, kurie paremti bendradarbiavimo ir iteracinio darbo principais. Atliekami dažni produkto testavimai ir reguliarūs patobulinimų diegimai, siekiant kuo greičiau sukurti vertę klientui.Kai kurie etapai ir užduotys vyksta tuo pačiu metu kaip ir kiti. Agile projektuose komandos dalijasi atsakomybe už savo darbo valdymą. Scrum ir Kanban yra Agile metodų pavyzdžiai, pagrįsti „Agile“ filosofija.

Scrum metodas orientuotas į sudėtingų projektų ir produktų vystymą, įvykdymą ir palaikymą remiantis bendradarbiavimu, atsakomybe ir iteraciniu procesu. Scrum komandos yra apie 10 žmonių dydžio. Scrum komandų nariai atlieka įvairias darbo funkcijas, o darbas padalijamas į trumpas iteracijas (sprintus) su planuojamų pasiekti rezultatų sąrašu (sprinto tikslu).

Kanban yra kartu ir požiūris, ir įrankis, teikiantis vizualinį grįžtamąjį ryšį apie vykdomo darbo statusą naudojant Kanban lentas ar diagramas. Naudojant Kanban, projektų vadovai naudoja lipnius lapelius ar užrašų korteles fizinėje arba skaitmeninėje Kanban lentoje siekiant atvaizduoti komandos užduotis, suskirstytas į kategorijas, tokias kaip „Atlikti“, „Vykdoma“ ir „Atlikta“. Kanban metodo tikslas – sumažinti vykdomo darbo apimtį, kuo greičiau perkeliant užduočių lapelius iš “Atlikti” į “Atlikta”

Lean naudoja „5S“ kokybės įrankį, kad pašalintų aštuonias švaistymo sritis, sutaupytų pinigų, pagerintų kokybę ir efektyviai valdytų procesus. Lean principai nurodo, kad sprendžiant disfunkcijas, sukeliančias švaistymą, galima pasiekti geresnių rezultatų su mažesniu resursų kiekiu. Taikant Lean metodą gamyba valdoma naudojant Kanban planavimo sistemą.

Six Sigma apima variacijų mažinimą užtikrinant, kad kaskart būtų vykdomi kokybės procesai. Six Sigma metodas remiasi proceso tobulinimo modeliu, vadinamu DMAIC, kuris reiškia: apibrėžti (angl. define), matuoti (angl. measure), analizuoti (angl. analyze), tobulinti (angl. improve) ir kontroliuoti (angl. control).

Lean Six Sigma yra Lean ir Six Sigma metodų derinys. Jis dažnai naudojamas projektuose, kuriuose siekiama sutaupyti pinigų, pagerinti kokybę ir greitai vykdyti procesus. Lean Six Sigma taip pat tinka spręsti sudėtingas ar didelės rizikos problemas. „5S“ kokybės įrankis, DMAIC procesas ir Kanban lentos naudojimas yra šio metodo komponentai.

Nepaisant skirtumų, visiems šiems projektų valdymo metodams reikalingas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įvairių komandų, o jų tikslas – įgyvendinti projektus laiku ir neviršijant biudžeto.

Lean metodologija yra dažnai vadinama Lean gamyba, nes atsirado gamybos srityje Toyota kompanijoje. Pagrindinis Lean metodologijos principas yra švaistymo šalinimas proceso metu. Vertė yra kuriama optimizuojant proceso etapus ir šalinant švaistymą kiekviename proceso etape.

Lean gamybos metodologija skiria aštuonis švaistymo tipus: defektai, perteklinis apdorojimas, perprodukcija, laukimas, nenaudojamas inventorius, transportavimas, nereikalingas judėjimas ir nepanaudotas talentas. Gamybos pramonėje šis švaistymas dažnai priskiriamas tokioms problemoms kaip:

 • Tinkamos dokumentacijos trūkumas
 • Proceso standartų trūkumas
 • Kliento poreikių nesupratimas
 • Efektyvaus bendravimo trūkumas
 • Procesų kontrolės trūkumas
 • Neefektyvus procesas
 • Vadybos nesėkmės

Tos pačios problemos sukuria švaistymą ir projektų valdyme.

Įgyvendinkite Lean projekto valdymą, kai norite naudoti ribotus išteklius, sumažinti švaistymą ir supaprastinti procesus, kad gautumėte maksimalią naudą.

Tai galite pasiekti naudodami Lean „5S“ kokybės įrankį. Terminas „5S“ nurodo penkis principus, kurių reikia gerai tvarkai palaikyti: rūšiuoti, nustatyti tvarką, spindėti, standartizuoti ir palaikyti. „5S“ metodo įgyvendinimas reiškia, kad reikia sutvarkyti ir organizuoti darbo vietą taip, kad būtų prarasta kuo mažiau laiko ir medžiagų. „5S“ metodas apima šiuos penkis veiksmus:

 1. Rūšiuoti (angl. sort): pašalinkite visus daiktus, kurie nėra reikalingi dabartinėms gamybos operacijoms, ir palikite tik būtiniausius daiktus.
 2. Nustatyti tvarką (angl. set in order): išdėstykite reikiamus daiktus taip, kad juos būtų lengva naudoti. Pažymėkite daiktus taip, kad bet kas galėtų juos rasti arba padėti į vietą.
 3. Spindėti (angl. shine): Laikykite viską tinkamoje vietoje. Kiekvieną dieną išvalykite savo darbo vietą.
 4. Standartizuoti (angl. standardize): kiekvieną kartą atlikite procesą tuo pačiu būdu.
 5. Išlaikyti (angl. sustain): įpraskite laikytis teisingų procedūrų ir įskiepykite šią discipliną savo komandoje.

Pagal „Lean“ metodiką „5S“ padeda pagerinti našumą.

Galutinė „Lean“ koncepcija gamybai valdyti naudoja „Kanban“ planavimo sistemą. „Kanban“ planavimo sistema (dar žinoma kaip „Kanban“ lenta) yra vizualizavimo įrankis, leidžiantis optimizuoti komandos darbo eigą. Tai suteikia komandai vizualų vaizdą, leidžiantį nustatyti, ką ir kada reikia daryti. „Kanban“ lentoje naudojamos kortelės, kurios yra perkeliamos iš kairės į dešinę, kad būtų rodoma pažanga ir padedama jūsų komandai koordinuoti darbą.

„Kanban“ lentos ir „5S“ yra pagrindiniai „Lean“ metodikos principai. Jie gali padėti jums sėkmingai valdyti savo projektą.

„Six Sigma“ yra metodologija, naudojama sumažinti variacijas užtikrinant, kad kaskart būtų laikomasi kokybės procesų. Terminas „Six Sigma“ kilo iš statistikos ir paprastai reiškia, kad prekės ar procesai turėtų būti 99,9996% kokybiški (ne daugiau 3,4 defektų tenkančių vienam milijonui produkcijos vienetų).

Septyni pagrindiniai „Six Sigma“ principai:

 1. Visada orientuokitės į klientą.
 2. Identifikuokite ir supraskite, kaip atliekamas darbas. Supraskite, kaip iš tikrųjų atliekamas darbas.
 3. Užtikrinkite sklandų procesų srautą.
 4. Sumažinkite švaistymą ir sutelkite dėmesį į vertę.
 5. Sustabdykite defektus pašalindami variacijas.
 6. Įtraukite ir bendradarbiaukite su savo komanda.
 7. Sistemingai tobulinkite veiklą.

Naudokite šią metodologiją, jei norite rasti išmatuojamus produkto ar proceso aspektus, pvz., laiką, kainą ar kiekį. Tada patikrinkite išmatuotą produktą ir atmeskite visus produktus, kurie neatitinka „Six Sigma“ standarto. Bet kuris procesas, sukūręs nepriimtinus produktus, turi būti patobulintas.

Pritaikius “Lean Six Sigma” buvo atrasta, kad abi metodikas galima derinti siekiant padidinti naudą. „Lean“ naudojami įrankiai, tokie kaip Kanban lenta ir „5S“, nuo pat pradžių kuria procesų kokybę. Tuomet produktai, sukurti naudojant „Lean“ metodus, tikrinami arba testuojami naudojant „Six Sigma“ standartus. Produktai neatitinkantys šių standartų yra atmetami.

Didžiausias skirtumas tarp šių metodų yra tas, kad Lean supaprastina procesus, o Six Sigma sumažina produktų variaciją, nuo pat pradžių kurdama kokybę ir tikrindama produktus, kad būtų laikomasi kokybės standartų.