Agile lietuviškai senas

Agile lietuviškai

Oficialus Agile Manifesto vertimas į lietuvių kalbą.

Oficialus 2013 Scrum gido vertimas į lietuvių kalbą.

Oficialus 2020 Scrum gido vertimas į lietuvių kalbą.

Straipsnis: SCRUM GIDO 2020 POKYČIAI: TRUMPAI IR PAPRASTAI

Agile terminų vertimai:

EnglishLietuviškai 
Agile Agile – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas). 
Scrum Scrum – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas). 
Kanban Kanban – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas). 
Lean Lean – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas). 
Extreme Programming (XP) Ekstemalus programavimas 
    
AgileAgile practicesAgile praktika 
AgileAgile ManifestoAgile manifestas 
Backlog~Darbų sąrašas 
BacklogBacklog ItemDarbų sąrašo įrašas 
BacklogProduct BacklogProdukto darbų sąrašas 
BacklogProduct Backlog ItemProdukto darbų sąrašo įrašas 
BacklogProduct Backlog Item EffortProdukto darbų sąrašo įrašo darbo kiekis 
BacklogSprint BacklogSprinto darbų sąrašas 
BacklogSprint Backlog ItemSprinto darbų sąrašo įrašas 
BacklogBacklog GroomingDarbų sąrašo tvarkymas 
BacklogBacklog MaintenanceDarbų sąrašo tvarkymas 
Chart~Diagrama 
ChartBurndown ChartEigos diagrama 
ChartSprint Burndown ChartSprinto eigos diagrama 
ChartRelease Burndown ChartIšleidimo eigos diagrama 
ChartProduct Burndown ChartProdukto kūrimo eigos diagrama 
ChartBurnup chartPrieaugio diagrama 
Code Refactoring Kodo pertvarkymas 
Commitment Įsipareigojimas 
Continuous Integration Nuolatinė integracija 
Definition of Done Baigtumo apibrėžtis 
Development Team Kūrimo komanda, įgyvendinimo komanda 
Impediment Kliūtis 
Increment Prieaugis 
Iterative Iteracinis, kartotinis 
Man-day Žmogaus darbo diena 
Pair Programming Porinis programavimas 
Planning Poker Planavimo pokeris 
Potentially shipable product Parengtas atiduoti produktas 
Product Owner Produkto šeimininkas 
Releasable product Išleistinas produktas 
Release~Išleidimas, laida 
ReleaseRelease planningIšleidimų planavimas, laidų planavimas 
ScrumScrum TeamScrum komanda 
ScrumScrum MasterScrum meistras 
ScrumScrum ProcessScrum procesas 
ScrumDaily ScrumKasdieninis Scrum 
ScrumScrum EventScrum įvykis 
ScrumScrum ArtifactScrum artefaktas 
Sprint~Sprintas 
SprintSprint PlanningSprinto planavimas 
SprintSprint Planning MeetingSprinto planavimo susitikimas 
SprintSprint GoalSprinto tikslas 
SprintSprint ReviewSprinto peržiūra 
SprintSprint RetrospectiveSprinto retrospektyva 
SprintSprint TaskSprinto užduotis 
Story Point Pasakojimo vienetas 
Task Board Užduočių lenta 
Team~Komanda, grupė 
TeamSelf-Organizing TeamSavitvarkė komanda, savitvarkė grupė 
TeamCross-Functional TeamDaugiafunkcė komanda, daugiafunkcė grupė 
TeamTeam VelocityKomandos sparta, grupės sparta 
Test Driven Development Testavimu grįstas kūrimas 
Time-box Trukmės apribojimas 
Use Case Panaudos atvejis 
User Story Vartotojo pasakojimas 
Work in progress Pradėtas darbas