Agile pusryčių 2023 pranešėjų pagrindinės mintys

Agile pusryčių 2023 pranešėjų pagrindinės mintys

770x400_web_event_AgilePusryciai-fin-1-2048x1056
Straipsniai

Agile pusryčių 2023 pranešėjų pagrindinės mintys

Autoriai: Erika Janiūnienė ir Jurgita Jazgevičienė

Agile Lietuva į 2023-iųjų metų vasarą įžengė su savo tradicine konferencija, skirta viešajam sektoriui – „Agile pusryčiai 2023: Projektų inicijavimas pagal Agile“.

Šiais metais Agile bendraminčius kvietėme „sugrįžti į pradžią“ – panagrinėti, kokie faktoriai projektų inicijavimo fazėje lemia sklandų projektų įgyvendinimą bei sėkmingą jų užbaigimą.

Birželio 9-osios renginys sulaukė didelio žmonių, besidominčių Agile pritaikymo viešajame sektoriuje galimybėmis, skaičiaus. Konferencijos dalyviai, kurie atvyko dalyvauti gyvai, be įdomių pranešimų bei turiningų pokalbių per kavos pertraukėles, dar turėjo galimybę ir susipažinti su Nacionaliniu saugomų teritorijų lankytojų centru, kurio patalpose ir vyko šių metų Agile pusryčiai.

Jeigu neturėjote galimybės dalyvauti (gyvai ar nuotoliniu būdu) šių metų renginyje, kviečiame skirti laiko ir peržiūrėti Agile pusryčių įrašą. Jį rasite konferencijos puslapyje – http://valstybe.agile.lt/agile-pusryciai-2023/ arba Youtube platformoje – https://www.youtube.com/live/kJGajiUb35g?feature=share

Kviečiame paskaityti Agile pusryčių 2023 pranešimų apibendrinimus.

Leonard Vorobej pranešimas „Kaip užsitikrinti projekto sėkmę dar iki projekto pradžios?“.

 Anot pranešėjo Leonard Vorobej (LR Aplinkos ministerija, Projektų vadovas) Informacinės visuomenės plėtros komiteto parengtoje metodikoje Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo užfiksuoti esminiai projektų valdymo elementai, į kuriuos atsižvelgus IT projektai viešajame sektoriuje gali pasiekti sėkmingų rezultatų. Pranešėjo nuomone, svarbu konstatuoti, kad:

  • iteracinio-inkrementinio projekto įgyvendinimo ciklo trukmė turi būti vienas mėnuo ir kuriamos sistemos prieaugį pateikti kas tris mėnesius.
  • inicijavimo etape pagrindinį dėmesį skirti ne dokumentų ruošimui, (kas sudaro 65 proc. rezultato), o mokėti tiekėjams už veikiantį rezultatą (IS).
  • Skirti dėmesį komandos kompetencijų kėlimui ir atsakomybių paskirstymui.

Giedrės Dembickienės pranešimas „Skaitmeninė transformacija viešajame sektoriuje: nuo ko pradėti?“.

Giedrės Dembickienės (UAB Alna Business, Projektų vadovės) esminės įžvalgos apie projektų valdymą viešąjame sektoriuje: projekto įgyvendintojo ir kliento visapusiškas įsitraukimas ir skaidri komunikacija, aiškus prioritetų nustatymas bei projekto įgyvendinimas etapais, projekto komandos profesionalumas ir stabilumas, suinteresuotų šalių įsitraukimas į projekto įgyvendinimą. Giedrės požiūriu, sėkmingo projekto rezultatas priklauso nuo dalyvaujančių šalių kolegialių sprendimų, bendradarbiavimo palaikymo bei nuolatinės komunikacijos.

Povilo Bacevičiaus pranešimas „Viešasis sektorius – neatskleistas inovacijų paklausos šaltinis“.

Povilas Bacevičius (VšĮ Lietuvos inovacijų centras, Ekspertas) pristatyme akcentavo, kad viešasis sektorius turi potencialo kurti inovatyvius produktus ir paslaugas, šiai inovatyviai projektinei veiklai įgyvendinti numatyta skirti apie 20 proc. visų viešųjų pirkimų vertės. Esamas dėmesys inovacijų pirkimams yra nulemtas išorinės aplinkos pokyčių susijusių su siekiu įgyvendinti skaitmeninės transformacijos gaires, modernizuoti viešojo sektoriaus valdymą bei spręsti socialines ir aplinkosaugos problemas. Anot pranešėjo,  inovaciniai viešieji pirkimai orientuoti ne į konkretaus produkto pirkimą, o į sprendimo, idėjos pirkimą. Tačiau viešųjų pirkimų galimybės bendradarbiaujant verslui ir mokslui lieka neišnaudotos. Ekspertas pasidalino patirtimi bendradarbiaujant su startuoliais įgyvendinant inovatyvius projektus.

Neringos Andrijauskienės pranešimas „Pirštas ant projekto pulso: CPO LT Agile patirtis ir patarimai“.

Neringa Andrijauskienė (CPO LT, Direktorė) susirinkusiai auditorijai pristatė projekto “CPO LT elektroninis katalogas” įgyvendinamo situaciją. Pranešėja akcentavo, kad projektas diegiamas taikant Agile principus. Neringa pabrėžė, kad tokio pobūdžio projektuose svarbu: turėti profesionalią ir tam tikslui suburtą komandą, palaikyti nuolatinę komunikaciją su diegėju, priimant esminius sprendimus kreiptis į ekspertus, kurie padeda išvengti strateginių klaidų. Kitas svarbus projekto eigą optimizuojantis dalykas, tai projekto metu tiekėjų kuriamas prototipas. Anot pranešėjos, prototipas leidžia pamatyti kaip materializuojasi kuriamas produktas. Esminė pranešimo įžvalga, kad projekto specifikacijoje buvo palikta „laisvė“ diegėjui teikti ir siūlyti sprendimus. 

Arūno Penkaičio pranešimas „Projekto navigavimas daug rizikų ir nežinomųjų turinčiose aplinkose“.

Arūnas Penkaitis (Agile Coach) pristatė įgyvendintą projektą Vaikų grąžinimas į mokyklas (COVID-19 metu atvejis). Pranešėjo pagrindinė mintis, kad įgyvendinant projektus pagal Agile esmė yra ne tik proceso diegimas, bet Agile mąstysenos, principų ir vertybių laikymasis. Arūnas išryškino esminius iššūkius kilusius projekto metu, tai situacijos neapibrėžtumas, lyderystės ir atsakomybės prisiėmimas, profesionalios komandos suformavimas, bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis (valstybinėmis institucijomis, tėvais, mokyklų pedagogais). Arūno teigimu, projekto sėkmę nulėmė „Agiliška“ mąstysena ir komanda. Pranešėjo patarimai susirinkusiai auditorijai: profesionali komanda, mokymasis iš gerųjų praktikų, ekspertų, profesionalų.

Apibendrinant šių metų Agile pusryčių 2023 pranešėjų išsakytas mintis galima teigti, kad Agile taikymas viešajame sektoriuje įgyvendinant projektus padeda siekti sėkmingo rezultato nuo viešųjų pirkimų organizavimo iki produkto sukūrimo. Tai iliustruoja pranešėjų pristatytos gerosios praktikos. Pagrindinės pranešėjų įžvalgos, tai skaidri ir sisteminga KOMUNIKACIJA, atviras ir pasitikėjimu paremtas BENDRADARBIAVIMAS, profesionali KOMANDA nuolat „auginanti“ savo kompetencijas ir gilinanti žinias bei AGILE VERTYBIŲ PRINCIPŲ IR MĄSTYSENOS palaikymas komandiniame darbe.

Leave your thought here

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

seventeen + 20 =