Lean Startup: nuo idėjos iki įgyvendinimo

Lean Startup: nuo idėjos iki įgyvendinimo

Photo by Mika Baumeister on Unsplash
Straipsniai

Lean Startup: nuo idėjos iki įgyvendinimo

Lean yra mąstysena, kurią sudaro principai, idėjos, įrankiai ir technikos. Jos ištakos – gamybos pramonė, o pagrindinė idėja – būti orientuotiems į klientus, maksimizuoti jiems vertę ir minimizuoti švaistymą. Lean – tai orientacija į procesų srautą (produktus ir paslaugas) naikinant švaistymą visame vertės sraute, tokiu būdu sumažinant laiko, žmogiškųjų išteklių, lėšų sąnaudas bei produkto ar paslaugos trūkumus.

Lean paplitimo pavyzdžiai:

 • Lean gamyba (angl. Lean manufacturing)
 • Lean programinės įrangos kūrimas (angl. Lean software development)
 • Lean produkto kūrimas (angl. Lean product development)
 • Lean vadyba (angl. Lean management)
 • Lean startuolis (angl. Lean startup)

Šį kartą aptarsime būtent Lean startuolį. E. Ries, knygos „The Lean Startup“ autorius, išskiria šiuos Lean startuolio principus:

 • verslininkų yra visur (angl. entrepreneurs are everywhere);
 • verslumas yra vadyba (angl. entrepreneurship is management);
 • pagrįstas mokymasis (angl. validated learning);
 • inovacijų apskaita (angl. innovation accounting);
 • kurk-matuok-mokykis ciklas (angl. build-measure-learn cycle) (1 paveikslas).

1 pav. „Kurk-matuok-mokykis“ ciklas

Lean startuolio pagrindinė idėja – padėti greičiau mokytis apie rinką arba vartotojo poreikį. Lean startuolio modelį išpopuliarino Eric Ries, parašęs knygą „The Lean Startup“. Knyga orientuota į startuolių kūrimą, tačiau dabar šie principai naudojami įvairiose industrijose. Šis konceptas ypač populiarus programinės įrangos kūrimo industrijoje. Programinės įrangos modeliai yra orientuoti į programinės įrangos pristatymą (angl. software delivery), tačiau šis modelis orientuotas į vartotojų poreikių supratimą ir greitą mokymąsi klientų poreikių atžvilgiu.

Ši Lean atšaka ypač naudinga kuriant naujus produktus bei paslaugas esant ypatingam neapibrėžtumui. Tai ypač tinka, jeigu norima įrodyti sprendimo naudingumą prieš jį įgyvendinant. Modelis yra gan tiesmukas – tai ciklas susidedantis iš kūrimo, matavimo, mokymosi ir jis vis tęsiasi iš naujo. Tai yra pagrindinė programinės įrangos kūrimo idėja, tačiau yra keletas konceptų padarančių ją ypač galinga.

Verslininkų yra visur

Pirmasis Lean startuolio principas – Verslininkų yra visur. Jo esmė – tai, kad verslininkų gali būti ir didelėje įmonėje ar organizacijoje, tik ten jie vadinami intrapreneriais (angl. intrapreneurs). Tai reiškia, kad jie kuria startuolį jau įsteigtoje organizacijoje. Pasak Eric Ries, jums nereikia dirbti garaže norint kurti startuolį. Visi Lean startuolio principai ir konceptai gali būti lygiai taip pat pritaikomi ir jau įsteigtoje organizacijoje, kol joje yra didelis neapibrėžtumo lygis ir galimybė inovacijoms.

Verslumas yra vadyba

Daugelis žmonių išgirdę žodį vadyba sieja jį su biurokratija. Dėl šios priežasties dauguma startuolių vengia vadybos, taip vengdami procesų, kurie lėtintų veiklą. Daugelis žmonių laikosi požiūrio „tiesiog daryk tai ir bando pateikti savo produktą kaip galima greičiau be jokios vadybos. Tai dažnai priveda prie nesėkmės. Atviri duomenys, atvirumas inovacijoms ir didieji duomenys yra šio naujo valdymo metodo įgalintojai, suteikiantys organizacijoms galimybę nuolat realiu laiku įvertinti, ar jų darbas daro įtaką. Eric Ries savo knygoje „The Lean Startup siūlo naudoti vadybą, kuri palaiko aukšto laipsnio neapibrėžtumą. Autorius iškelia keletą gerų klausimų, kuriuos sau turėtų užduoti žmonės kuriantys startuolius: ar tai, prie ko dirbu, kuria vertę; ką turėčiau daryti toliau; ar mes darome progresą? Vienas iš svarbiausių klausimų – kaip matuoti progresą?

Pagrįstas mokymasis

Progreso matavimas yra kitoks startuolių aplinkoje. Tradicinėje aplinkoje jis nusakomas kuriant aukštos kokybės produktus, o Lean startuolio aplinkoje progreso matavimas yra pagrįstas mokymusi, t.y.  moksliškai patvirtinant kiekvieną savo startuolio vizijos elementą vykdant eilę eksperimentų. Kai darote kam nors išimtį, reikia patvirtinti ar tai moksliškai teisinga sukuriant eksperimentą. Šį konceptą puikiai paaiškina pats Eric Ries: „mes turime sužinoti, ko klientai iš tikrųjų nori, o ne tai, ko jie sako norintys ar ko, mūsų manymu, jie turėtų norėti. Turime sužinoti ar einame tokiu keliu, kuris paskatins tvaraus verslo plėtrą. Autoriaus teigimu tai pagrįstas mokymasis.

Galima mokytis klausiant vartotojų: „planuoju padaryti šį funkcionalumą, ar juo naudositės?, tada žmonės, tikėtina, kad atsakys – „taip, žinoma, naudosimės. Tačiau pagrįstas mokymasis yra ne apie tai. Jis kalba apie duomenų rinkimą su tikslu išsiaiškinti ar kas nors naudosis šiuo funkcionalumu ar produktu (paslauga), kurį kuriate. Norint, kad idėja būtų sėkminga, reikia, jog ją supančios prielaidos būtų teisingos. Lean startuolio koncepte svarbu užduoti klausimą – ką galima išmatuoti, kad patvirtintumėte arba paneigtumėte savo prielaidą? Tada, turint tą metriką, reikia pagalvoti – kokį eksperimentą galime atlikti? Atlikus eksperimentą gaunama metrika, kuri patvirtina arba paneigia pradinę prielaidą. Tik tai padarius galima mąstyti apie tolimesnius veiksmus.

Labai svarbu šį mokymosi etapą padaryti kaip įmanoma greičiau. Eksperimentavimas yra pagrįsto mokymosi principas, kuris paremtas moksliniu metodu (klausimo iškėlimas, pagrindinis tyrimas, hipotezė, eksperimentas, išvados, paskelbimas).

Geras „pagrįsto mokymosi principo pavyzdys yra zappos.com. Šio tinklalapio įkūrėjas norėjo pardavinėti batus internete ir išsikėlė sau klausimą – ar žmonės tikrai pirks batus internete? Jis nenorėjo investuoti daug pinigų, įsigyti inventorių ir tik tada sužinoti ar šis verslo modelis veiks. Vietoje to jis nuėjo į vietinę batų parduotuvę, nufotografavo visus ten esančius batus ir įkėlė jų nuotraukas į interneto svetainę. Šis sprendimas pasiteisino, žmonės pirko batus ir jis nusprendė nusipirkti nuosavą inventorių bei pradėti prekybą. Dabar zappos.com priklauso Amazon bendrovei.

Pažvelkime į šį atvejį per Lean startuolio modelį (2 paveikslas). Įmonės įkūrėjas norėjo įkurti internetinę batų parduotuvę ir turėjo prielaidą, kad žmonės pirks batus internete. Jis svarstė – kokią metriką galiu pritaikyti, kuri patvirtins arba paneigs prielaidą? Internete parduotų batų skaičius puikiai tam tinka. Tada jis pagalvojo – koks yra greičiausias būdas surinkti tokią informaciją? Jis sugalvojo padaryti internetinį puslapį su batų nuotraukomis, dydžiais ir pažiūrėti ar žmonės juos pirks. Jis turėjo prielaidą, sugalvojo metriką ir tada atliko eksperimentą, kad patvirtintų savo prielaidą. Taip Lean startuolio konceptas padeda greitai mokytis apie vartotojų poreikius ir rinką.

2 pav. Lean Startup modelis

Metrikoms turėtų būti keliami šie reikalavimai:

 1. praktinė vertė (angl. actionable), kuri parodytų priežastis ir pasekmes. Tai neturėtų būti tuštybės metrika (angl. vanity metric). Puslapių peržiūros gali būti tuštybės metrikos pavyzdys, jei tai yra vienintelė metrika. Galbūt yra sukurtas robotas, kuris išvien atidarinėja jūsų puslapį? Tokiu atveju, ši metrika gali priversti jus klaidingai manyti, kad einate tinkama linkme, taip darydama savotišką sėkmės teatrą. Tuštybės metrikos gali privesti prie klaidingų išvadų ir maskuoti nesėkmę.
 2. Prieinamumas – tai reiškia, kad jos turi būti lengvai suprantamos komandai ir suinteresuotiems asmenims, turi būti lengvai prieinama prie ataskaitų ir duomenų.
 3. Patikimumas. Reikia, kad duomenys būtų patikimi, jog esant poreikiui galėtumėte rankiniu būdu patikrinti metrikos duomenis taip didinant jų patikimumą. Toks tikrinimas taip pat kartais padeda suprasti vartotojo elgesio priežastis.

Inovacijų apskaita

Inovacijų apskaita tai startuoliams pritaikyti apskaitos konceptai. Startuoliams reikalinga tokia apskaita, kuri padėtų priimti reikiamus sprendimus reikiamu metu. „The Lean Startup autorius pateikia tris inovacijų apskaitos etapus:

 1. pradinės padėties sukūrimas, kurioje nustatysite dabartinę įmonės būklę pagal tikrus duomenis. Šiame etape puikiai tinka dūmų bandymas, kai nėra jokio tikro produkto, t.y. klientams suteikiama galimybė iš anksto užsisakyti dar nesukurtą produktą. Tai parodys ar klientai yra linkę išbandyti jūsų produktą.
 2. variklio reguliavimas, kai yra bandomi įvairūs eksperimentai, norint pereiti iš dabartinės būsenos į idealią. Šiame etape vykdoma įvairi veikla, pavyzdžiui, produkto kūrimas, rinkodara ir pan., skirta tobulinti startuolio „variklį.
 3. persiorientavimas arba atkaklumas (angl. pivot or persevere), kurio esmė, jei einama teisinga kryptimi, tai daryti atkakliai, o jeigu kryptis netinkama – tada reikia persiorientuoti, pakeisti kryptį. Tokio tipo persiorientavimą autorius vadina strategijos keitimu nekeičiant vizijos. Jei kuriant prototipus renkamasi išbandyti (patvirtinti arba paneigti) prielaidas po vieną, tai labai svarbu pradėti nuo rizikingiausios prielaidos, nes jai nepasitvirtinus visos įdėtos pastangos nueis veltui.

Lean startuolio konceptas „inovacijų apskaita tarytum pakilimo takas, kuris simbolizuoja likusį laiką „pakilti(startuolio sėkmės atveju) arba kristi žemyn. Tai yra apskaičiuojama kaip likusi pinigų suma, skirta jūsų startuoliui padalinta iš mėnesio degimo normos, t.y. kiek pinigų yra išleidžiama kas mėnesį. Pavyzdžiui, turite milijoną, o jūsų mėnesinė degimo norma – 100 tūkst. Tai reiškia, kad turite 10 mėnesių savo „pakilimo take. Jeigu ima trūkti pinigų yra dvi galimybės: gauti daugiau pinigų arba sumažinti išlaidas, taip sumažinant degimo normą.

Apibendrinimas

Lean startuolio modelis atkreipia dėmesį į pagrįstą mokymąsi ir kaip įmanoma greitesnį mokykis-kurk-matuok ciklo užbaigimą. Tai inkrementinis ir iteracinis metodas, orientuotas į labai trumpą ciklą, kuris yra labiau adaptyvus nei nuspėjamas. Modelis leidžia greitai mokytis, padeda sukurti tinkamą produktą ir greitai pasiekti tikslinę rinką. Jis turi ir trūkumų – gali reikėti atlikti pertvarkymus, eksperimentuoti ne tik su tarpininkais, bet ir vartotojais ar klientais.

Straipsnis parengtas remiantis Eric Ries knyga The Lean Startup, informacija iš  The Lean Startup tinklalapio ir University of Minnesota Coursera kurso Lean Software Development.

Leave your thought here

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *