15-ojo tyrimo „State of Agile Report“ apžvalga

15-ojo tyrimo „State of Agile Report“ apžvalga

Report
Straipsniai

15-ojo tyrimo „State of Agile Report“ apžvalga

Photo by PhotoMIX Company

Parengė Diana Karosevičiūtė

 

„15th State of Agile Report“ tai naujausia, 2021 m. liepą išleista, ataskaita iš ilgiausiai vykstančios kasmetinės apklausos apie Agile technikas ir praktikas. Ataskaita apžvelgia svarbius principus, aktualius tiek programinės įrangos kūrimo komandoms, tiek platesniam žmonių ratui, naudojančiam Agile, kad padidintų paslaugų ar produktų kūrimo greitį ir kokybę savo verslo srityje. Apklausa pirmą kartą atlikta nuotoliniu būdu. Per vasario balandžio mėnesius iš skirtingų verslo sričių ir daugiau nei 100 šalių atstovų buvo surinkti 1382 respondentų atsakymai.
Pagrindinės įžvalgos iš ataskaitos:

Verslo organizavimo ypatumai

  • Nuotolinis / hibridinis darbas išliks. Net 56% apklausos respondentų pažymėjo, kad nori išlaikyti hibridinį darbo modelį, t.y., kai dalį laiko dirbama biure ir dalį nuotoliniu būdu. Tuo metu 25% respondentų pageidautų visą laiką dirbti tik nuotoliniu būdu. Tik vos 3% respondentų norėtų grįžti į biurą dirbti visą laiką.
  • Platus Agile pritaikymas organizacijose. Dėl COVID-19 sukeltos pandemijos Agile taikymas neįtikėtinai išaugo ne tik su IT susijusiose komandose, bet ir finansų, žmogiškųjų išteklių, marketingo ir kt. Agile metodai, įrankiai ir procesai dvigubai dažniau naudojami su IT nesusijusiose komandose palyginus su pernai metų ataskaita. IT komandose Agile taikymas išaugo nuo 37% iki 86%.

Agile metodikos

  • Scrum ir SAFe išlieka populiariausiomis metodologijomis. 66% respondentų pažymėjo, kad labiausiai taikoma komandoje yra Scrum. Dar 15% atsakiusiųjų taiko kitas iš Scrum kilusias metodologijas: ScrumBan (9%) ir Scrum/XP (6%). Panašiai lyderiauja ir Scaled Agile Framework (SAFe) tarp labiausiai naudojamų programų išplėtimo/papildymo sistemų (37%).


Šaltinis: 15th State of Agile Report, Digital.ai

  • Platus DevOps taikymas. Net 74% respondentų atsakė, kad infrastruktūros inžinerija (DevOps) jau taikoma arba planuojama taikyti jų organizacijose. Tai patvirtina vis platesnį DevOps sprendimų pripažinimą ir taikymą organizacijose.
  • Vertės kūrimo srauto valdymas (angl. Value Stream Management, toliau – VSM) yra naudojamas vis dažniau. VSM populiarėjimą rodo tai, kad jau 56% respondentų tai taiko arba planuoja taikyti. Be to, 23% apklaustųjų sako, kad jų atstovaujama organizacija domisi VSM. Šie duomenys sutampa su Gartner tyrimu, darančiu prielaidą, kad iki 2023 metų net 70% organizacijų naudos VSM tam, kad pagerintų DevOps srautą ir kartu pagreitintų kliento vertės kūrimą.

Agile taikymas

  • Agile taikomas ne dėl projekto kaštų, o dėl rizikų mažinimo. Penkios dažniausiai įvardijamos Agile naudos, lemiančios metodų ir technikų taikymą: greitas programinės įrangos kūrimas (71%), lengviau valdomi besikeičiantys prioritetai (63%), padidėjęs produktyvumas (51%), geresnė verslo ir IT integracija (47%), aukštesnė programinės įrangos kokybė (42%).
  • Agile taikymo sėkmė matuojama išorinėmis metrikomis. Respondentai tinkamiausia sėkmės metrika laiko klientų pasitenkinimą (59%) ir sukurtą verslo vertę (58%). Taip pat Agile taikymo sėkmei nusakyti yra svarbu tai, kokie verslo tikslai buvo pasiekti (50%).

Šaltinis: 15th State of Agile Report, Digital.ai

  • Labiausiai rekomenduojami įrankiai darbui pagal Agile: Atlassian JIRA (81%), Digital.ai Agility (70%) ir Azure DevOps (66%).
  • Pagrindiniai iššūkiai nesikeičia jau kelerius metus. Dažniausiai minimi iššūkiai, su kuriais susiduria Agile taikančios organizacijos: nesutapimai procesuose ir praktikose (46%), kultūriniai skirtumai (43%), bendras organizacijos pasipriešinimas pokyčiams (42%), įgūdžių ir patirties trūkumas (42%), lyderių įsitraukimo nebuvimas (41%), nepakankama vadovų parama ir palaikymas (40%)
  • Dažniausiai naudojamos Agile praktikos nesikeičia. Dažniausiai naudojamomis praktikomis/metodais įvardijami: kasdieniai trumpi susirinkimai (angl. daily standup) (87%), retrospektyvos (83%), sprinto/iteracijos planavimas (83%), trumpos iteracijos (63%), Kanban (61%).

Šaltinis: 15th State of Agile Report, Digital.ai

Žvelgiant į ataskaitą galima teigti, kad itin išaugęs Agile taikymas yra susijęs su COVID-19 sukeltais pandemijos padariniais: dideliu spaudimu įmonėms greitai reaguoti į klientų ir rinkos pokyčius, greičiau kurti bei tobulinti naujus produktus, keisti esamus sprendimus ir paslaugas. Tyrimo „The 15th State of Agile Report“ rezultatai parodė, kokią naudą verslui ir jo kuriamai vertei teikia Agile ir jo metodai, įrankiai. Taip pat ataskaita, atskleidžia, kokios tendencijos vyrauja ir kaip tai gali ateityje padėti įmonėms dar efektyviau klestėti ir prisitaikyti prie įvairių sąlygų.
Straipsnis parengtas remiantis 15th State of Agile Report, Digital.ai
Photo by Mikael Blomkvist from Pexels

Photo by Mikael Blomkvist from Pexels

 

Leave your thought here

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *